تولپار ارائه دهنده راهکار های لجستیک

درباره ما

فعالیت تولپار در سال 1390 آغاز گردید و در آغاز خدمات تنها مختص شهر تهران بود
در سال 95 تولپار شروع به ارائه خدمات لجستیک سراری نمود .

در ابتدا تولپار 7 کارمند و 7 پیک داشت و در حال حاضر تعداد افراد شاغل در تولپار به بیش از 10 برابر رسیده که زمینه اشتغال برای بیش از 100 نفر به صورت مستیقم و بیش از 180 نفر به صورت غیر مستقیم را فراهم نموده است.

در سال 95 تولپار روزانه 50 سفارش ثبت شده و حدود 45 درصد وصولی قطعی داشت و این در حالی هست که در سال 9۹ روزانه بیش از 2000 سفارش و به لطف فعالیت های واحد پشتیانی تولپار بیش از 70 درصد وصولی انجام میگردد که حدودا 15 درصد بیشتر از میانگین اداره پست میباشد .

ساختمان مرکزی تولپار که شامل واحد مدیریت ، واحد پشتیبانی ، واحد فروش ، واحد مالی و انبار میباشد واقع در تهران میباشد و در حال گسترش مباشید .
همچنین تولپار دارای چندین واحد انبار و ارسال کالا جهت ارائه خدمات لجستیک سراسری در مناطق مختلف کشور میباشد .

 

تیم تولپار


 

رضا حیدری

مدیر عامل